slide

DUYURU

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 11.01.2016 tarih, 29833736-E.247 sayılı yazı ile;  Kurulun 28.12.2015 tarih ve 36/1657 sayılı toplantısında alınan karar gereğince şirketimizin resen Sermaye Piyasası Kurulu Kanun Kapsamından çıkarıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.