ORTAKLARA DUYURU

Konu: 2019 yılı olağan genel kurulun ertelenmesi hk.

Bilindiği  üzere  2020  yılı  içerisinde  yapılması  gereken 2019  yılı olağan genel kurul toplantısı bugüne kadar yapılmamıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen 01.10.2020 tarih ve 13588366/149 /1604 sayılı yazıda; “Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmaların yürütülmekte olduğu, bu kapsamda bakanlıklarının bünyesinde oluşturulan covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun “ Fiziksel mesafenin korunmasının” zor olacağı belirtilerek sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmaması ve ileri tarihe ertelenmesi önerilmiştir.

Bakanlıkların genelgeleri ve Valilik kararlarının ışığında yakın gelecekte yapılacak olması planlanan toplantının katılımcıların ve toplum sağlığı açısından hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla ertelenmesi büyük önem taşımaktadır.

Şöyle ki;

  • Toplantılarımız düğün salonu, otel konferans salonu gibi kapalı alanlarda yapılmaktadır.
  • Ortaklarımızın çoğunluğu 65 yaş ve üzerindedir.
  • Ortaklarımız toplantıya Türkiye’nin çeşitli illerinden ve İstanbul’un uzak semtlerinden katılım sağlamaktadır ve toplantıya katılmaları için genellikle toplu taşıma araçlarını kullanmaktadırlar.

İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi, kararı gereğince İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 83362133050.01.04 sayı ve İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No95 Konulu kararıyla faaliyet dönemi sonuna kadar toplantılar ertelenmiştir.

Bu nedenlerle 2019 yılı olağan genel kurul toplantımızı 2021 yılında yapılacak olan 2020 olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılması konusunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nden izin istenilmiştir.

Buna göre 2019 yılı olağan genel kurulumuz yönetim kurulumuzun aldığı karar gereğince 2021 yılında yapılacak olan 2020 olağan genel kurul toplantısı ile birlikte yapılması kararlaştırılmıştır.

Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.